Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

Jorden skælver
KØS: 23. september 2009 – 31. januar 2010
Trapholt: 11. februar – 2. maj 2010

Geo.Mus.__udsmykning_af_Per_Kirkeby__2004__Foto_Hans_Ole_Madsen__lv.jpg

I 2007 kunne KØS føje Per Kirkebys skitser til udsmykningen af Geologisk Museum i København til museets samling. Udsmykningen, der er realiseret i 2004, står som et hovedværk blandt Per Kirkebys offentlige rumudsmykninger. Projektet forener billedkunsten og geologien som to centrale fagligheder i kunstnerens virke. Per Kirkeby er oprindeligt uddannet geolog, og han har gennem årene anvendt sin naturvidenskabelige baggrund i sit arbejde som kunstner.

Den væsentlige nyerhvervelse var anledningen til, at KØS igangsatte et forskningsprojekt ved museumsinspektør, ph.d. Lene Bøgh Rønberg. Centralt for forskningen var undersøgelsen af forholdet mellem billedkunsten og geologien i udsmykningen på Geologisk Museum. Forskningsprojektet resulterede i udstillingen Jorden skælver, der satte fokus på mødet mellem geologien og billedkunsten. Udstillingens greb var imidlertid ikke at læse geologien direkte ind i værkerne, men lade de to store selvstændige vidensfelter, billedkunsten og geologien, spørge til hinanden.

Ud over skitserne til udsmykningen af Geologisk Museum, viste udstillingen andre væsentlige værker af Per Kirkeby, heriblandt forarbejder til kunstnerens udsmykning af Gentofte Kirke fra 2008, som også findes i museets samling.

Ud fra et såkaldt konstruktivistisk udstillingsprincip, kombinerede udstillingen geologisk materiale med billedkunstnerisk. Side om side med billedkunsten udstilledes materiale fra Geologisk Museum: Bjergarter, mineraler, fossiler og meteoritter. Det geologiske spor i udstillingen fulgtes med præsentation af feltbøger og fotografier fra kunstnerens geologiske ekspeditioner til Grønland i slutningen af 1950erne og 1960erne og andet materiale, som peger ind mod kunstnerens geologiske tilgang til kunsten og til udsmykningsopgaven på Geologisk Museum.

Hensigten med dette greb var at åbne for et nyt blik på Per Kirkebys værker, såvel som at vise en ny vej ind i geologiens univers.

Udstillingen kurateredes af museumsinspektør, ph.d. Lene Bøgh Rønberg i dialog med professor på Geologisk Museum Minik Rosing.

Udstillingen realiseredes med støtte fra Beckett-Fonden, Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, Augustinus Fonden, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Oticon Fonden og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

I forbindelse med udstillingen udgav KØS publikationen Jorden skælver. Kunst og geologi/The Earth Quakes. Art and Geology, 87 sider. Bidrag af Lene Bøgh Rønberg, Minik Rosing og Anne Borup. Redaktion: Lene Bøgh Rønberg og Louise Trier Petersen.