Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

Peter_Eisenman__Mindesm_rke_for_Europas_dr_bte_j_der__2005__foto_2_Stiftung_Denkmal__Marko_Priske

Magt Minder Mennesker – Mindesmærker i dag

2014

Hvad kan mindesmærker bruges til i dag, og kan den traditionelle genre, der typisk hylder nationens herskere og store historiske begivenheder sige os noget i nutidens individualistiske, opsplittede og multikulturelle samfund? Hvilke udviklingsmuligheder rummer genren i forhold til at skabe betydning, identitet og fællesskab for borgerne i dag? Det er en række af de spørgsmål, som KØS undersøgte med forskningsprojektet.

Efter at mindesmærket i en længere periode i det 20. århundrede har været betragtet som en forældet genre, oplever den i dag en ny aktualitet. På KØS har vi undersøgt de nye danske eksempler i lyset af de nye internationale tendenser indenfor genren. Resultatet er bl.a. en kortlægning af feltet i en række kategorier, der indkredser de nye tendenser og strategier indenfor genren, samtidig med at de rummer de traditionelle mindesmærketyper, der stadig har bud til os: Tab og traume, Nye udvalgte, Konflikt og konsensus, Selvgroede mindesmærker og For fred og fremtid.

I samarbejde med centrale danske og internationale mindesmærkeforskere har vi sat fokus på, hvilken betydning den traditionelle genre har for medborgerne i dag og hvilke udviklingsmuligheder, den rummer.

Samarbejdspartnere:
Cand. mag og medkurator på udstillingen Mette Haakonsen, ph.d. og adjungeret professor Inge Adriansen, afdelingsleder ved Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot, Universitetsprofessor James E. Young, direktør for institut for Holocaust, folkedrab og erindring ved University of Massachusetts Amherst.

KØS Danmarkstour
KØS Danmarkstour, der blev afviklet i maj og juni 2014 i form af en række debatarrangementer ved udvalgte mindesmærker, har desuden bidraget væsentligt til forskningsprojektet, idet den har kastet nyt lys på, hvad de lokale brugere mener om mindesmærker i dag. Læs mere om KØS Danmarkstour her.

Foto: Peter Eisenman, Mindesmærke for Europas dræbte jøder, 2005, fotograf: Stiftung Denkmal, Marko Priske