Fullscreen_img_4278
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag-søndag 11-17
Torsdag 11-21
Mandag lukket
40 min fra
København H

Har du lyst til at arbejde med kunst i offentlige rum?

A Kassen bronzeskulptur

Assistenter søges til ansættelse i løntilskud til kunstfagligt arbejde på KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Vi søger to kunsthistorikere eller akademikere med beslægtede kvalifikationer til at deltage i det kunstfaglige arbejde med museets samling og udstillinger.

KØS Samlingen rummer en omfattende og nationalt set helt enestående samling af skitser, modeller og andre typer forarbejder til den store mængde vidt forskellige kunstværker, der er placeret rundt omkring i offentlige rum i Danmark. Arbejdet i samlingen består af opgaver, der giver vigtig viden om fundamentale museumspraksisser vedrørende erhvervelser, registrering, formidling og kunsthåndtering. F.eks. registrering af nyerhvervelser.

Udstillingsarbejdet vil knytte sig til museets kommende udstillinger, der på forskellig vis omhandler overvejende samtidskunst i offentlige rum. Arbejdet vil omfatte researchopgaver, diverse former for formidlings- og udstillingsproduktionsopgaver, kontakt til samarbejdspartnere mv.

Arbejdet på KØS vil give et helt unikt indblik i hvad kunst i offentlige rum er for en størrelse, hvad der sker indenfor feltet lige nu, og hvilke praksisser, processer og udfordringer, der er forbundet med kunstprojekter, når de optræder permanent eller midlertidigt f.eks. i byrum eller i velfærdssamfundets institutioner.

Assistenten vil få en introduktion til kunsthåndtering og mulighed for at arbejde værknært med museets samling. Interesse for kunst i offentlige rum, naturlig nysgerrighed og grundighed samt varsomhed med kunstværkerne og generelt kendskab til it og research er vigtige forudsætninger.

De to stillinger tænkes indledt med virksomhedspraktik, hvorefter de kan overgå til løntilskudsstillinger.
Henvendelse snarest og senest onsdag den 30. maj. Ansættelse forventes pr. 1. juli og 1. august.
Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til ansættelse i løntilskud, skal du undersøge dette i samråd med din A-kasse.

Ansøgninger samt eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til

Lene Bøgh Rønberg
Samlings- og forskningschef, ph.d.
lbr@koes.dk