Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

Kvalitetsvurdering af KØS 2013

K_S_Museum_og_forplads__foto_OKNygaard.jpg

”Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering at KØS’ opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Museets arbejde er resultatet af grundige strategiske overvejelser og indsatser indenfor alle museumsfaglige områder og i forhold til den samlede organisation og virksomhed i øvrigt.”

Sådan konkluderer den offentliggjorte såkaldte ”kvalitetsvurdering” af KØS Museum for kunst i det offentlige rum, som Kulturstyrelsen har gennemført af museet i 2013.

Formålet med Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger er at sikre kvalitativ og professionel udvikling af de museer, der modtager statsstøtte, samt at sikre at museerne lever op til museumsloven og de standarder, ”der følger af de politiske målsætninger for området, samt samfundsudviklingen i øvrigt”.

”Jeg er meget glad for den store anerkendelse, vi her modtager for vores målrettede arbejde med at vende udviklingen for KØS, der nu er blevet kendt og anerkendt for sin unikke identitet, sin forskning og tilbud til borgerne om oplevelser, debat og ny viden. Det er tilfredsstillende at kunne vise både vores offentlige og private tilskudsgivere, at KØS virkelig er værd at satse på”, siger museumsdirektør Christine Buhl Andersen.

”Jeg hæfter mig også ved, at styrelsen anbefaler, at vi bør fastansætte yderligere fagligt personale. Det er jeg enig i, for kravene til museerne er blevet skærpet de senere år, ikke mindst med den nye museumslov og med folkeskolereformen, hvor vi skal spille en langt større rolle. KØS har samtidig en unik opgave både lokalt, nationalt og internationalt”.

Ros på alle områder
KØS modtager ros for sin indsats på alle områder af museumsdriften, og det fremhæves bl.a., at der er skabt god sammenhæng mellem museets forskning, formidling, indsamling, registrering og bevaring.
KØS roses også for at have defineret klare indsatsområder for sit virke, som ”er synlige fra udvikling af koncept til gennemførelse”.

På forskningsområdet modtager KØS fornem kritik for en forskning, der lever op til de aktuelle forskningskrav. Det fremhæves, at det høje niveau museet leverer nås på trods af meget få videnskabelige medarbejder ressourcer, samt at KØS bør tilføres ressourcer til at kunne ansætte yderligere videnskabeligt/kunstfagligt personale.

På formidlingsområdet roses museet for sine vidtspændende tiltag, som spænder fra digital formidling på museets hjemmeside, udstillinger både i museet og ude i det offentlige rum, pædagogisk tidssvarende undervisningstilbud til børn og unge samt internationale dimensioner i formidlingen. Museets øgede besøgstal roses i rapporten, og det fremhæves, at antallet af gæster, der kommer rejsende til museet fra det øvrige Danmark, ligger væsentligt over landsgennemsnittet, samt at KØS’ besøgende udtrykker meget stor tilfredshed med deres oplevelser på KØS.

Museets bestyrelse beskrives som professionelt sammensat og museets strategiske samarbejde med Køge Kommune samt andre kommuner omkring byudvikling mv. roses. Museets økonomi er takket være en række store fondstilskud, streng økonomistyring, øget egen indtjening mv. stærkt forbedret, men bør fortsat konsolideres ikke mindst for at sikre yderligere kunstfagligt personale.

Indsamling, bevaring og registrering
KØS roses for at have prioriteret at flytte kunstsamlingen til forbedret magasin i Lellinge samt for at have sikret at 90 % af samlingen af de 18.000 skitser og modeller er i formidlingsegnet stand. Det er dog problematisk, at museets klimaforhold og lys-forhold visse steder ikke er tidssvarende, ligesom det nævnes, at museet om muligt arbejder på at bringe samlingen tættere på hovedbygningen i Nørregade så den bliver tilgængelig for et større publikum. ”Jeg drømmer om at gennemrenovere huset i Nørregade og etablere en udvidelse tæt på, så publikum kan opleve vores fantastiske samlinger, når de besøger os”, siger direktør Christine Buhl Andersen.

Foto: OKNygaard