Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

GORDON MATTA-CLARK: UNRAVEL THE UNFOUND

Rum, arkitektur og fællesskab
Inspireret af kunstner og pioner inden for kunst i offentlige rum Gordon Matta-Clark skal vi i undervisningsforløbet undersøge byens mange rum. Byen rummer gemte og glemte rum, ubenyttede rum, tomrum, forbudte, lukkede rum, åbne og sociale rum, undergrundsrum, himmelrum og mange flere. Ifølge Matta-Clark er byen et mulighedsrum fuld af uforløst potentiale. Ved at undersøge rummene, tage ejerskab over dem og anvende dem på nye måder, kan vi selv som borgere udnytte byens fulde potentiale – i sidste ende kan vi forvandle byen, skabe ny arkitektur og nye fællesskaber.

Med sine ikoniske kunstprojekter i 1970’erne gentænkte Matta-Clark arkitekturen og det urbane rum. Han kritiserede en byudvikling styret af markedsøkonomi, der ikke så byens sande potentialer. I undervisningsforløbet vil eleverne stifte bekendtskab med kunstnerens projekter og praksis, og inspireret af hans visioner og metoder inviteres eleverne til at gentænke den måde vores arkitektur og byrum ser ud i dag. Formålet med forløbet er give eleverne tænke- og handleredskaber, der involverer og engagerer dem i deres egen rolle i skabelsen af vores by; dens fysiske såvel som sociale rum. Derudover vil eleverne få en udvidet forståelse af, hvad rum er – set gennem Gordon Matta-Clarks kunstneriske optik.

Målgruppe: STX, HF, VUC
Fag: Dansk, Billedkunst og Samfundsfag
Pris: 1 tmes undervisning er gratis, 2,5 time koster 600 kr.
Book et forløb: kontakt undervisnings- og udviklingsansvarlig Sofie Andreassen, san@koes.dk

Bjørn Nørgaards gobelinkartoner (fast udstilling)

Gud bevare Danmark
I Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie er kristendommen en af de få fortællinger, der går igen i alle gobeliner. På forløbet sættes kristendommen i forhold til historiske og samfundsmæssige diskurser, når vi diskuterer, hvordan kristendommen har udviklet sig fra vikingetiden over reformationen til i dag.

Målgruppe: STX, HF, VUC
Fag: Religion
Pris: 1 times undervisning er gratis

Bestil her – 1 times forløb

Danmark i krig
Er Danmark i krig i dag? På forløbet vil vi med udgangspunkt i to gobelinkartoner zoome ind og undersøge, hvordan krig har forandret og udviklet sig gennem tiden – fra krigen i 1864, over 2. verdenskrig til den fjerne og mere usynlige krig, som finder sted i dag.

Målgruppe: STX, HF, VUC
Fag: Historie og samfundsfag
Pris: 1 times undervisning er gratis

Bestil her – 1 times forløb

Foto: © The Estate of Gordon Matta-Clark / Artists Rights Society (ARS), New York
Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner

Forsidefoto: Nicolai Kofod Larsen