Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

Jens_Haaning__Durriya_Kazi_and_others_by_the_realization_of_the_work_Redistribution__London-Karachi__2003..jpg

PhD

KØS havde fra januar 2011 PhD-studerende Sabine Nielsen tilknyttet et treårigt forskningsprojekt med titlen Kunst i offentlige rum – Konflikt og forhandling som kritiske rumlige praksisformer, der var en undersøgelse af, hvem samtidskunsten i det offentlige rum retter sig mod, og hvilke effekter det medfører.

Samtidskunsten er inden for de senere år kommet til at spille en stadig større rolle i udformningen af nutidens storbyområder. Betragter man den internationale kunstscene er det tydeligt, at mange kunstnere arbejder med projekter, der beskæftiger sig med storbyens objekter, materialer, koder, tegnsystemer, erfaringsformer og kommunikationskanaler. Samtidig kan man spore en øget tendens til at rykke kunsten ud i det offentlige rum. Kunsten træder i stadig stigende grad ind på byens scene, forlader galleriets og museets konventionelle udstillingslokaler og lader sig integrere i storbyens hverdagsliv. Denne tendens til at ophæve grænserne mellem kunsten, hverdagslivet og byen har resulteret i en stadig større variation i brugen af medier: Det er ikke længere nødvendigvis den klassiske dekorationsopgave eller det traditionelle monument, som fungerer som forbillede. I stedet har samtidskunstens praksisformer medvirket til at udvide det æstetiske felt og til at redefinere kunstens rolle i det offentlige rum.

Intentionen med projektet var dels at undersøge det udvidede spektrum af kunstneriske strategier i det offentlige rum, dels var den at problematisere selve begrebet om det offentlige rum, eftersom det ikke udgør en homogen størrelse, men derimod et heterogent felt af forskellige – og ofte modstridende – interesser, der konstant er til forhandling. Hvordan kunsten tager del i denne konfliktfyldte genforhandling, og på præcis hvilken måde dens nye praksisformer indvirker på den aktuelle byudvikling, udgjorde et centralt omdrejningspunkt for projektet.

Erhvervs-PhD
Selve ordningen er oprettet af regeringen til støtte for forskningsprojekter, som er lagt an i samarbejde mellem et universitet og en virksomhed – eller en offentlig institution. Meningen er at bringe forskerne ud i mere målrettede forløb, der er knyttet tæt til erhvervslivet eller som her til museets konkrete arbejdsområde. Museet har endvidere opnået uvurderlig støtte fra både Kulturarvsstyrelsen og Københavns Universitet.

Foto: Jens Haaning, Durriya Kazi and others by the realization of the work “Redistribution (London-Karachi)” in central Karachi 2003.