Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

Art Incorporated

25. september 2008 – 15. februar 2009

art_incorporated_bg

KØS indgik i 2007 i et forskningssamarbejde med Køge Kommune, der på museet resulterede i udstillingen Art Incorporated med undertitlen The Role of Art in Urban Development om kunst og byudvikling i internationalt perspektiv. Udstillingen analyserede en række internationale eksempler på, hvordan strategier for integration af kunst i byudviklingen implementeres i bl.a. New York, London og Münster. Strategier, der som Londons The Fourth Plint projekt eksperimenterer med det borgeraktiverende, midlertidige monument, eller som med Münsters Skulpturprojekt kombinerer det permanente monument med den midlertidige kunstfestival i branding af en hel by.

Udstillingens eksempler tegnede tilsammen et billede af et fænomen i udvikling – i et krydsfelt, hvor grænserne mellem arkitektur og billedkunst overskrides og flyder sammen. Udstillingen var derfor også et ambitiøst skridt i retning af at foretage en kritisk faglig analyse af nogle af de forskellige motiver, der ligger bag ønsket om at integrere kunsten i byudviklingen. Desuden tog den fat på at beskrive og præsentere nogle af de begrebsdannelser og teorier, der i disse år formuleres i arkitekturteori, kunsthistorie, urbanitetsstudier m.m.

Samtidig var projektet et museologisk eksperiment. Bag det gemte sig et samarbejde mellem KØS og Køge Kommune støttet af Region Sjælland, Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen, hvor museet bidrog til at skabe idegrundlaget for en ny bydel i den tidligere industrihavn Søndre Havn – med kunst og kultur i centrum. Mange af projektets anbefalinger genfindes i værdigrundlaget for selskabet Køge Kyst, der siden er stiftet omkring bydelen Søndre Havn i samarbejde mellem Køge Kommune og Arealudviklingsselskabet Realdania.

Sabine Nielsen, cand.mag. i moderne kultur, stod for forskningsprojektet og kuraterede udstillingen på KØS. Sabine Nielsen har siden 2011 været ph.d.-studerende på KØS og Københavns Universitet, hvor hun forsker i kunst og byudvikling.

Projektet blev dokumenteret i museets publikation Art Incorporated, 2008, 88 sider. Redigeret af Sabine Nielsen og Christine Buhl Andersen. Bidrag af Sabine Nielsen, Jane Rendell og Malcolm Miles. Publikationen blev til med støtte fra Novo Nordisk Fondens forskningspulje. Desuden blev projektet dokumenteret i bogen Kulturplaner. Fra velfærdsplanlægning til kulturel byudvikling (Forlaget Bogværket).