Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

KØS og Køge Kommune i samarbejde om byudviklingsprojekt på Søndre Havn 2007–2008

Som Danmarks specialmuseum for kunsten i det offentlige rum indgik KØS i 2007 i et forskningssamarbejde med Køge Kommune, der på museet resulterede i udstillingen Art Incorporated om kunst og byudvikling i inter-nationalt perspektiv. Udstillingen analyserede en række internationale eksempler på, hvordan strategier for integration af kunst i byudviklingen implementeres i bl.a. New York, London og Münster.

Udstillingens eksempler tegnede tilsammen et billede af et fænomen i udvikling, som endnu savner sine egne begreber og teoridannelser, ikke mindst fordi det foregår i et krydsfelt, hvor grænserne mellem f.eks. arkitektur og billedkunst overskrides og kan flyde. Udstillingen var derfor også et ambitiøst skridt i retning af at foretage en kritisk faglig analyse af nogle af de forskellige motiver, der ligger bag ønsket om at integrere kunsten i byudviklingen. Desuden tog den fat på at beskrive og præ-sentere nogle af de begrebsdannelser og teorier, der formulerer sig op imellem bl.a. arkitekturteori, kunsthistorie og urbanitetsstudier.

Samtidig var projektet et museologisk eksperiment. Bag det gemte sig et ganske enestående samarbejde mellem KØS og Køge Kommune støttet af Region Sjælland, Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen, hvor museet har bidraget til at skabe idegrundlaget for en ny bydel i den tidligere industri-havn Søndre Havn – vel at mærke med kunst og kultur i centrum. Mange af projektets anbefalinger genfindes i værdigrundlaget for selskabet Køge Kyst, der siden er stiftet omkring bydelen Søndre Havn i samarbejde mellem Køge Kommune og Arealudviklingsselskabet Realdania.

Projektet blev dokumenteret dels i museets egen publikation ”Art Incorporated” (støttet af Novo Nordisk Fondens forskningspulje) dels i bogen ”Kulturplaner. Fra velfærdssplanlægning til kulturel byudvikling” (Forlaget Bogværket). Forskningsdelen på KØS er udført af cand.mag. i moderne kultur Sabine Nielsen.