Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H

Transit

Postdoc-projekt realiseret i 2018

halil-K_fte_Airlines.jpg

KØS har i 2018 realiseret et omfattende forskningsprojekt – Transit. Transit var et 3-årigt praksisbaseret kuratorisk forskningsprojekt, der blev udtænkt og udført af postdoc Sabine Dahl Nielsen. Postdoc-projektet blev realiseret i samarbejde med Institut for Arkitektur, design og medieteknologi ved Aalborg Universitet, og det blev finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Forskningsprojektet tog afsæt i centrale tematikker i samtidskunsten omkring mobilitet, migration og globalisering. Udstillingen “Transit”, som blev realiseret i forbindelse med projektet, var kendetegnet ved både at omhandle, at kunne opleves i og at blive til i tilstande af transit. Mange udstillinger har i de senere år taget afsæt i mobilitets- og migrationspolitiske problemstillinger. Men få har foretaget det samme greb som ”Transit”, der netop markerede sig ved at aktualisere transittilstande på såvel et tematisk, et oplevelsesmæssigt og et metodisk niveau. Desuden har kun få udstillingsprojekter på samme måde haft et eksplicit konfliktteoretisk fokus på offentlige transitsteder som socialt og politisk forhandlede kontaktzoner: Et perspektiv, der skærper opmærksomheden om de radikalt forskellige vilkår, som nutidens rejsende er underlagt, og som søger at gøre disse til genstand for kritiske refleksioner og diskussioner. Som forskningsprojekt har Transit desuden eksperimenteret med såkaldt multi-sited research, der sætter fokus på transitsteders netværksagtige forbindelser til andre lokaliteter, og som forsøger at fremhæve forbindelserne ved at skabe en udstilling henover en række fysisk adskilte sites. Forskningsprojektet Transit har vist, at multi-sited research kan bidrage til at kvalificere brugen af visningssteder i udstillingsregi, ikke mindst i samtidens globaliserede samfund. Det skyldes, at multi-sited research anlægger en netværksorienteret og magtrelateret optik, som gør det muligt at udforske processer, grupper af mobile aktører i bevægelse såvel som konflikter og forhandlinger, som strækker sig hen over flere forskellige steder

Det forskningsbaserede udstillingsprojekt Transit omfattede kunstprojekter på stationer og i S-togets linje E, en international udstilling på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, undervisningsaktiviteter samt debat­arrange­menter og en særavis realiseret i samarbejde med Dagbladet Information.

Som et vigtigt led i Transit har KØS i samarbejde med Aalborg Universitetsforlag desuden udgivet forskningspublikationen Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation.

Publikationen indeholder et forord ved museumsdirektør på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Ulrikke Neergaard, og en udstillingsbaseret forskningsartikel ved postdoc og projektkurator Sabine Dahl Nielsen. Derudover indeholder den en mobilitetsteoretisk forskningsartikel forfattet af sociologiprofessor ved Drexel University Mimi Sheller samt en migrationspolitisk forskningsartikel skrevet af arkitekt Lorenzo Pezzani og filmskaber Charles Heller, som begge er tilknyttet Forensic Oceanography, der hører ind under det kollektive forskningsnetværk Forensic Architecture ved Goldsmiths University. Kunstnerne Madame Nielsen og Pejk Malinovski bidrager hver især med tekster, der knytter sig til deres specifikt til Transit producerede kunst­projekter. Publikationen præsenterer desuden alle _Transit_s realiserede kunstprojekter, debatarrangementer og undervisningsaktiviteter og er rigt illustreret med billeder fra udstillingen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum og fotografier optaget løbende i forbindelse med tilblivelsen af byrumsprojekterne og publikums efterfølgende møder med dem.

Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation henvender sig til kunst- og kulturarbejdere, til aktivister inden for det migrationspolitiske felt såvel som til studerende, undervisere og forskere i bl.a. kunsthistorie, sociologi, kulturgeografi og kultur-, kuraterings-, mobilitets- og migrationsteori.

Forsknings- og udstillingsprojektet blev realiseret med primær støtte fra Nordea-fonden med afsæt i et postdoc. forskningsprojekt finansieret af Ny Carlsbergfondet.

For mere information om Transit se www.itransit.dk