Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H

Kathrine__rtebjerg__Forarbejder_til_v_gmaleriet_Jagt_i_anretterk_kken__Frederik_8.s_Pal___2009__foto_Dino_Svenningsen.jpg

Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ på Amalienborg

22. september 2016 – 26. februar 2017

Udsmykningen af Frederik 8.s Palæ på Amalienborg blev skabt i forbindelse med, at palæet i årene 2004-2010 blev istandsat og moderniseret. I dag fungerer palæet som Kronprinsparrets bolig med tilhørende administrative og repræsentative funktioner. Kaspar Bonnén, Jesper Christiansen, Olafur Eliasson, Erik A. Frandsen, Eske Kath, John Kørner, Morten Schelde, Tal R og Kathrine Ærtebjerg har udført værker til udvalgte rum i palæet, fortrinsvis med officiel karakter, mens Signe Guttormsen har tegnet mønsteret til tagterrassens belægning. Udsmykningen er blevet til i tæt samarbejde med Kronprinsparret og er finansieret af Realdania. Palæet var åbent for offentligheden fra februar til august 2010. Samme år erhvervede KØS kunstnernes skitser og modeller.

Kunstprojektet står som en af de mest bemærkelsesværdige slotsudsmykninger i nyere tid. Her har en række af tidens mest fremtrædende danske billedkunstnere fra hver deres udgangspunkt skullet skabe bygningsintegrerede værker til en helt særlig kultur- og arkitekturhistorisk kontekst. De arkitektoniske rammer, som kunstnerne har skullet arbejde inden for, udgøres i det ydre af Nicolai Eigtveds oprindelige rokokopalæ opført 1750-60 og i det indre af Jørgen Hansen Kochs ombygning i senempire fra 1827-28.

Med udsmykningsprojektet videreføres en historisk tradition for et tæt samspil mellem billedkunst og arkitektur i slotsudsmykninger. Opgaven er imidlertid udført af billedkunstnere af vor egen tid, som har skullet arbejde deres kunst ind i den historiske arkitektur. Hvordan har de valgt at løse opgaven, og hvordan har de forholdt sig til den tradition, de dermed er trådt ind i? Det har KØS fundet væsentligt at undersøge ved at pege på historiske paralleller til den nutidige udsmykning af Frederik 8.s Palæ. Museet har derfor inviteret Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot til at skrive en tekst til udstillingen om traditionen for slotsudsmykninger, der kan sætte samtidskunstnernes udsmykning af Kronprinsparrets palæ i perspektiv ud fra den ekspertviden, museet har om netop traditionen for kunstneriske tiltag i historiske slotte.

Som museum for kunst i det offentlige rum har KØS til opgave at dokumentere og formidle de væsentlige kunstprojekter, der bliver til inden for dette virkefelt. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om en udsmykning af historiske bygninger, der som det er tilfældet med Frederik 8.s Palæ, synes at være en del af alle danskeres kulturarv, beboet af landets kongelige familie. KØS ønsker med denne udstilling at give et indblik i processen bag udsmykningsprojektet med fokus på kunstnernes kunst- og kulturhistoriske forbilleder inden for den unikke genre, kunstnerisk udsmykning af slotte er.

Foto: Kathrine Ærtebjerg, Forarbejder til vægmaleriet Jagt i anretterkøkken, Frederik 8.s Palæ 2009, fotograf Dino Svenningsen