Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H

ET HENFØRT ÅR
- et udstillingsrum af Olga Ravn

6. maj 2022 – 7. maj 2023

olga2

I udstillingsrummet ET HENFØRT ÅR gav forfatter Olga Ravn form og krop til et helt års planteliv, og besøgende fik mulighed for at opleve, hvordan en cirkulær tidsforståelse kan tage sig ud.

I et år, fra marts 2021 til februar 2022, indsamlede Ravn planter ved Ellebækken i Køge. Her siges det, at en gruppe kvinder, der i 1600-tallet blev anklaget og dømt for trolddom i sagen kendt som Køge Huskors, mødtes. Planterne fra området anvendte Ravn til indfarvning af stof og udvinding af pigment og blæk. Sideløbende på samme sirlige manér indsamlede og gennemskrev hun brudstykker fra trolddomsprocessens mange retsdokumenter og kilder fundet i arkivernes gemmer.

Til KØS-udstillingen Hummings i 2021 præsenterede Ravn første kapitel af logbogen Mindesmærke for de trolddomsanklagede, der inkluderede marts måneds optegnelser af planter og farveprøver samt retsdokumenter om to af de 16 kvinder. I 2023 publiceres den endelige udgivelse med alle tolv måneder og samtlige kvinders historier i et samarbejde mellem Ravn og KØS. Men fra den 6. maj 2022 kunne publikum opleve udstillingsrummet ET HENFØRT ÅR med værker af Ravn, der er fuldendte i sig selv, og samtidig del af en større, vidtforgrenet, kunstnerisk proces og undersøgelse.

Med hilsner til wunderkammeret og raritetskabinettet udgjorde udstillingsrummet et fortættet møde mellem farveplanter og pigmentprøver fra et års gang ved bækken, tegninger af tiden, som den opleves, når århundrederne suser op igennem hinanden, og et visuelt digt, der kombinerer stofprøver og adskillige samtidige læseretninger. Med idiosynkratiske tidsdiagrammer og pigmentprøver kombinerede Ravn digte med visuelle elementer i et nyt ryk i sit kunstneriske virke. Alt sammen i en meditation over et lille stykke jord i Køge og hvad det bærer på af erindring om vores fælles fortid.

Et stort plantefarvningsprojekt indtog en hel væg i udstillingsrummet og på museets forplads plantes frø fra historiske planter, der optræder i kilderne fra trolddomssagen eller som gror i området omkring Ellebækken. Urter, farveplanter og hjemmehørende blomster voksede op og skabte en direkte forbindelse til bækken og de omkringliggende byrum og landskaber, som logbogen og mindesmærket for de trolddomsanklagede kvinder i 1600-tallets Køge relaterer til.

Med inspiration fra den tidlige renæssances kunstsyn, hvor ’rene’, opdelte, kunstgenrer, som vi kender dem i dag, endnu ikke fandtes, inkorporerede Ravn flere forskellige kunstneriske discipliner i udstillingen. Tilsammen danner det indsamlede, bearbejdede og systematisk arrangerede kunstneriske materiale en organisk helhed, der undersøger forbindelserne mellem forskellige tidslag og materialiteter, skubber til tidligere vedtagne udgaver af historien og genopdager forbindelsen mellem mennesket og dets økologi.

Ravns udstillingsrum ET HENFØRT ÅR var første skud på stammen i et nyt eksperimenterende udstillingsformat i KØS’ stueetage dedikeret til kunstnerisk proces og flerårige offentlige kunstprojekter kommissioneret af museet. Det er KØS’ ønske som museum for kunst i offentlige rum at binde vores fysiske matrikel, Nørregade 29, bedre sammen med de byrum og landskaber, som vi aktivt opererer i i disse år. Initiativet er samtidig et forsøg på at forbinde museets historie som skitsemuseum til vores nutid og i et opdateret format vise kunstnerisk procesmateriale, der forbinder sig til sammenhænge uden for museet.

Foto: David Stjernholm / @davidstjernholm