Fullscreen_img_4312
KØS

Hele Danmarks
museum for kunst
i det offentlige rum

Tilmeld dig nyhedsbrevet


/

KØS
Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Tirsdag–Søndag 11-17
Mandag lukket
40 min fra
København H
Det Obelske Familiefond
Støtter KØS’ kuratoriske strategi 2019 – 2021

Hummings

Fremtidsfornemmelser – en kunstrejse i Køge by og natur

Noget i Køge by og natur er ikke som det plejer. Vi skal på en kunstvandring – fra bugt og strand til by og havn – der byder på kunst fra hele verden.

Udstillingen Hummings er KØS’ første store internationale udstilling af kunst i offentlige rum. Fælles for udstillingens værker er, at de giver liv til det, vi troede, var livløst, og en plads til de arter, vi ikke troede, vi kunne leve sammen med. Vi får glimt af en nær fremtid med alternative måder at omgås hinanden, bevæge os rundt i byen og leve med andre arter.

Kunsten forandrer omgivelserne for øjnene af os, og inviterer os ind i fremtidsfortællinger, der konfronterer os med spørgsmålene: Kan naturen føle og sanse, kan vi kommunikere med andre arter, og er der nogen eller noget, vi ikke før har lyttet til?

Det gennemgående tema er vores forbundethed med naturen, hinanden og fremtidige verdener. Denne forbundethed skabes der refleksionsbund for gennem sanselige læringsmetoder. Formålet med forløbet er at give eleverne tænke- og handleredskaber til, hvordan vi kan leve med et andet forhold til hinanden, arter, naturen og byen. Formålet er desuden at lade kunsten fungere som katalysator for nye perspektiver på offentlige rum og på, hvad samtidskunst i byrummet er og gør. Undervejs vil eleverne derudover lære om og afprøve, hvad en performance er.

Forløbet starter på KØS, hvor klassen møder en underviser. Tid og sted aftales nærmere med Undervisnings og udviklingsansvarlig Sofie Andreassen
san@koes.dk, 31 56 11 11

Fag: Dansk, Billedkunst og Samfundsfag
Pris: 600 kr

Foto: Karin Sander: People on Stone Plinths, 1987/2021, Køge Torv, Danmark
Fotograf: Christian Calmar, bifrostproductions.dk

reffen

Den usynlige by med Gordon Matta-Clark
(udendørs forløb på Refshaleøen)

Tag eleverne med på foto-opdagelse på Refshaleøen med inspiration fra kunstneren Gordon Matta-Clark.

I foråret 2020 præsenterede KØS den første retrospektive danske udstilling med kunstneren Gordon Matta-Clark, der, med sine ikoniske kunstprojekter i 1970’erne, gentænkte arkitekturen og det urbane rum. Mellem murbrokker, nedslidte facader og forladte bygninger anvendte han kameraet til at finde historier om byen og dens mennesker.

I undervisningsforløbet vil klassen stifte bekendtskab med kunstnerens projekter og praksis, og inspireret af hans motivverden og fotografiske undersøgelser inviteres eleverne til at tage på foto-opdagelse i byens rum.

Formålet med forløbet er at give eleverne visuelle kompetencer, fortrolighed med fotografiet og en udvidet forståelse af, hvad byrum er – set gennem Gordon Matta-Clarks særlige, kunstneriske optik.

Inden forløbet skal eleverne som forberedelse løse opgaverne, der står beskrevet i lærerguiden, som du kan downloade her.

Forløbet starter på Refshaleøen, hvor klassen møder en KØS-underviser. Tid og sted aftales nærmere med Undervisnings og udviklingsansvarlig Sofie Andreassen
san@koes.dk, 31 56 11 11

Målgruppe: STX, HF, VUC
Fag: Dansk, Billedkunst og Samfundsfag
Pris: gratis

Forløbet er udviklet i samarbejde med fotograf Marine Gastineau fra Turning Tables.

marine

Den usynlige by med Gordon Matta-Clark
(digitalt forløb)

Vil du rykke undervisningen udendørs? Download KØS nye udendørs undervisningsmateriale og tag eleverne med på fotoopdagelse i byrum med inspiration fra kunstneren Gordon Matta-Clark.

I foråret 2020 præsenterede KØS den første retrospektive danske udstilling med kunstneren Gordon Matta-Clark, der, med sine ikoniske kunstprojekter i 1970’erne, gentænkte arkitekturen og det urbane rum. Mellem murbrokker, nedslidte facader og forladte bygninger anvendte han kameraet til at finde historier om byen og dens mennesker.

I undervisningsforløbet, som du selv kan afvikle ved at downloade materialet, vil klassen stifte bekendtskab med kunstnerens projekter og praksis, og inspireret af hans motivverden og fotografiske undersøgelser inviteres eleverne til at tage på foto-opdagelse i byens rum.

Formålet med forløbet er at give eleverne visuelle kompetencer, fortrolighed med fotografiet og en udvidet forståelse af, hvad byrum er – set gennem Gordon Matta-Clarks særlige, kunstneriske optik.

Du kan downloade lærerguiden her og opgavehæftet her.
Opgavehæftet kan også sendes direkte til skolen i fysisk form.

Ring eller skriv til Undervisnings- og udviklingsansvarlig Sofie Andreassen, hvis du har brug for vejledning i forløbet.
san@koes.dk, 31 56 11 11

Målgruppe: STX, HF, VUC
Fag: Dansk, Billedkunst og Samfundsfag
Pris: gratis

Forløbet er udviklet i samarbejde med fotograf Marine Gastineau fra Turning Tables.
Foto: Marine Gastineau

Bjørn Nørgaards gobelinkartoner (fast udstilling)

Gud bevare Danmark
I Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie er kristendommen en af de få fortællinger, der går igen i alle gobeliner. På forløbet sættes kristendommen i forhold til historiske og samfundsmæssige diskurser, når vi diskuterer, hvordan kristendommen har udviklet sig fra vikingetiden over reformationen til i dag.

Målgruppe: STX, HF, VUC
Fag: Religion
Pris: 1 times undervisning er gratis

Bestil her – 1 times forløb