Fullscreen_img_4278
KØS

Denmark’s only
museum of art
in public spaces

Subscribe
to newsletter


/

KØS
Nørregade 29
DK 4600 Køge
+45 56 67 60 20
info@koes.dk

Tuesday-Sunday 11-17
Thursday 11-21
Monday closed
40 min from
Copenhagen H

Forskning

På KØS forsker vi i kunst i det offentlige rum og de særlige forhold og problemstillinger, der knytter sig til værker, som befinder sig eller finder sted i danskernes fælles rum – hvad enten det er traditionelle monumenter og vægmalerier, modernistiske skulpturer, midlertidige, deltagerinvolverende kunstprojekter eller noget helt andet. Som statsanerkendt museum er vi forpligtede til at forske indenfor vores indsamlingsfelt, og netop i disse år er der en stor efterspørgsel efter ny viden, begrebsdannelse og analyser af netop kunsten i det offentlige rum, som mange steder er i udvikling, for eksempel i forbindelse med kulturel byudvikling. KØS udgør således et videnscenter for kunsten i det offentlige rum i Danmark. Dels gennem egen forskning og dels ved løbende at etablere forskningssamarbejder og partnerskaber med relevante eksperter og aktører indenfor feltet.

Forskning på KØS udfolder sig på flere platforme:
• forskningsbaserede udstillinger
• forskningskataloger
• internationale seminarer
• Ph.d stipendiater
• Post.docs.

Læs om museets tidligere forskningsprojekter her.